Д-р Генчев политика за поверителност

За да спазим напълно Общия регламент за защита на данните (GDPR), сме документирали какви лични данни притежаваме, откъде идват и с кого се споделят. Определихме всеобхватни, но пропорционални мерки за управление, управленска подкрепа и насоки за спазване на изискванията за защита на данните в рамките на политики и процедури. Прилагаме най-строги политики и процедури за защита на данните, за да отговорим на изискванията и стандартите на GDPR и всички съответни закони за защита на данните, включително:

Защита на данните
Запазване и изтриване на данни
Нарушаване на сигурността на данните
Прехвърляне на данни и оповестяване на трети страни
Искания за достъп на субекта

Съгласие

Преразглеждаме механизмите си за получаване на съгласие за лични данни, като гарантираме, че лицата разбират какво предоставят, защо и как го използваме, и даваме ясни, определени начини да се съгласят да обработваме тяхната информация.

Длъжностно лице по защита на данните

Определили сме отговорността за спазването на изискванията за защита на данните на подходящо лице в рамките на организацията. Жулиен ван Доммелен е назначен за длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД). Ако имате въпроси относно подготовката ни за GDPR, моля, свържете се с georgy@dr-genchev.com

Настоящата Политика за защита на личните данни излага онлайн политиката за защита на личните данни на д-р Генчев.

Д-р Генчев зачита неприкосновеността на личния живот на всички свои клиенти и бизнес партньори и третира предоставената от тях лична информация (лични данни) като поверителна. Ние ще събираме, използваме и съхраняваме такава информация с необходимата грижа и старание, в съответствие с всички приложими закони в страните, в които работим.

Настоящата Политика за поверителност обяснява каква информация събираме, как я използваме и как това може да бъде от полза за вашето ползване на нашите уебсайтове. Моля, отделете малко време, за да прочетете разделите по-долу.

Информацията, която събираме

Възможно е да поискаме информация, когато изпратите запитване или поискате оферта за медицинско или стоматологично лечение.

Полагаме всички грижи, за да гарантираме, че информацията се събира стриктно в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Видовете лична информация, която събираме („Данни“), може да включват, но не се ограничават до:

1) Име
2) Електронен адрес
3) Телефонен номер
4) Всяка друга информация, която е от значение за организиране на консултация с лекар или клиника, с които си партнираме, като например медицинска и здравна информация.
5) Възможно е също така да събираме информация за Вас, която не може да бъде идентифицирана като лична, като използваме анонимни бисквитки.

Можете да използвате псевдоним, ако желаете да останете анонимни. С Вашето съгласие изрично се съгласявате, че можем да предоставим всички такива лични данни, които съхраняваме в досието си, на лекаря или клиниката, които сме избрали за Вас.

Цел на събирането, обработката и разкриването

Предоставените от Вас данни могат да бъдат събирани и използвани от д-р Генчев за една или повече от следните цели:

1) предоставяне на оферта за стоматологично и медицинско лечение
2) за маркетингови цели, като например изпращане на актуална информация за най-новите ни промоции, включително съвместни и кръстосани промоции с наши бизнес партньори
3) когато това се изисква или сме упълномощени от или по силата на закон или съдебно разпореждане, или от правоприлагащ агент или орган, или от друга държавна организация или орган да разкрием информацията
4) при разкриване на част от данните на трета страна, ако разкриването е необходимо за или пряко свързано с някоя от горепосочените цели; и
5) или всяка друга цел, която е необходима за или пряко свързана с някоя от горепосочените цели.

Сигурност на данните

1) Д-р Генчев защитава неприкосновеността на личния живот и сигурността на личните данни на всеки посетител и потребител на нашия уебсайт.

2) За да поддържаме точността на данните, както и за да предотвратим от неоторизиран достъп и да осигурим правилното използване на данните, ние сме извършили подходящи физически и електронни мерки за защита и сигурност на данните, които събираме онлайн.

3) Ние не съхраняваме никакви лични данни на нашите уебсайтове, за да ви предпазим от неоторизиран или случаен достъп до вашите Данни. Въпреки това пълната поверителност и сигурност все още не са възможни в интернет и не може да се гарантира неприкосновеност на личния живот при комуникацията Ви с нас. Вие потвърждавате, че личните данни се разкриват на Ваш собствен риск и могат да бъдат обект на неразрешено използване от други лица. Това може да доведе до получаването на нежелани съобщения от други страни. Ние не носим никаква отговорност за преки, непреки, специални или последващи загуби или щети, независимо от това как са причинени, произтичащи от съобщаването на информация към нас.

Бисквитки

1) За да подобрим вашето преживяване на нашия уебсайт, някои от нашите уебстраници може да използват „бисквитки“. Бисквитките са текстови файлове, които поставяме в браузъра на вашия компютър, за да съхраним вашите предпочитания. Сами по себе си „бисквитките“ не ни съобщават Вашия адрес на електронна поща или друга лична информация, освен ако не решите да ни предоставите тази информация, например като се регистрирате за някоя от нашите услуги. Въпреки това, след като решите да предоставите на сайта своята лична информация, тази информация може да бъде свързана с данните, съхранени в бисквитката.

2) Използваме „бисквитки“, за да разберем начина на използване на сайта и да подобрим съдържанието и предложенията на нашите сайтове. Например, можем да използваме бисквитки, за да персонализираме вашето преживяване на нашите уебстраници.

Връзки към други сайтове

За да предвиди Вашите нужди, д-р Генчев предоставя връзки към други уебсайтове за Ваше удобство и информация. Д-р Генчев не носи отговорност за съдържанието, представено от или съдържащо се в който и да е независим уебсайт, включително, но не само, за всякакви рекламни твърдения или маркетингови практики. Моля, имайте предвид, че макар Д-р Генчев да защитава Вашата информация на своите уебсайтове, ние не можем да контролираме и не носим отговорност за политиките за поверителност на уебсайтовете на трети страни. Уебсайтовете на трети страни, до които се достига чрез връзки на нашите уебсайтове, имат отделни практики за поверителност и събиране на данни, както и мерки за сигурност. Ние не носим отговорност за практиките, политиките и мерките за сигурност, прилагани от трети страни на техните уебсайтове. С цел защита на личните Ви данни Ви препоръчваме да се свържете с тях, за да зададете въпроси относно техните практики, политики за поверителност и мерки за сигурност, преди да разкриете каквато и да е лична информация. Препоръчваме ви също така да прегледате декларациите за поверителност и политиките за поверителност на свързаните уебсайтове, за да разберете как тези уебсайтове събират, използват и съхраняват информация.

Свържете се с нас

1) Винаги имате краен избор относно информацията, която искате да получавате от нас. От време на време ще ви изпращаме актуализации по електронна поща за нашите най-нови оферти и услуги. Ако решите да не получавате актуализации по електронна поща от нас, не се колебайте да се отпишете от тези услуги или ни изпратете имейл, за да ви премахнем от списъка за абонамент. Ако имате някакви въпроси или коментари относно нашите въпроси, свързани с поверителността и сигурността, моля, изпратете ни имейл.

2) Имате право (2.1) да се уверите от нас в нашите политики и практики по отношение на личните данни; (2.2.) да бъдете информирани от нас за вида на личните Ви данни, които съхраняваме ; и (2.3.) да бъдете информирани от нас за основната цел(и), за която(ито) Вашите лични данни се съхраняват от нас или се използват или ще се използват от нас.

Достъп до данните

Вие също така имате право на:

1) да се уверите от нас дали съхраняваме някакви Ваши лични данни
2) да поискате достъп до Вашите лични данни, ако такива се съхраняват от нас
2.1.) в разумен срок
2.2.) срещу такса, която ще бъде начислена от нас
2.3.) по разумен начин и
2.4.) в разбираема форма
3) да ви бъде предоставена(и) причина(и), ако искането ви по точка 2) по-горе бъде отхвърлено от нас
4) да възразите срещу отказа ни, посочен в точка 3) по-горе
5) да поискате коригиране на всички Ваши лични данни, ако такива се съхраняват при нас
6) да ви бъде предоставена(и) причина(и), ако искането ви по точка 5 по-горе бъде отказано от нас, и
7) да възразите срещу отказа ни, посочен в точка 6 по-горе

Правна декларация за отказ от отговорност

В допълнение към нашите права на разкриване, както е посочено по-горе, ние можем също така да разкрием Данните, когато това се изисква по закон или съдебно разпореждане, или по искане на други държавни или правоприлагащи органи, или в добра вяра, че разкриването е необходимо или препоръчително по друг начин, включително и без ограничение, за да защитим правата или собствеността на д-р Генчев. Това важи и когато имаме основание да смятаме, че разкриването на Данните е необходимо за идентифициране, установяване на контакт или завеждане на съдебно дело срещу лице, което може да причинява намеса в нашите права или собственост, умишлено или по друг начин, или когато някой друг може да бъде увреден от такива дейности.

Съдържание

1) Информацията и материалите, съдържащи се в този сайт, са предназначени само за обща информация. Д-р Генчев не дава никакви гаранции или изявления от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на какъвто и да е въпрос, свързан с този сайт или с който и да е свързан сайт. В максималната степен, позволена от закона, д-р Генчев не поема никаква отговорност или задължение по отношение на загуби или щети, независимо от това как възникват.

2) Използването или посещението на този сайт не представлява обвързващ договор за каквито и да било стоки и услуги, предоставяни от д-р Генчев, нито представлява оферта за каквито и да било стоки и услуги, предоставяни от д-р Генчев. Възможно е стоките и услугите да се предлагат само в определени държави и всяко предложение за закупуване на стоки или запазване на услуги от Д-р Генчев подлежи на приемане от страна на Д-р Генчев и в съответствие със специфичните условия, при които те се предлагат.

Промени или актуализации на Политиката за поверителност

Д-р Генчев си запазва всички права да изменя или актуализира тази Политика за поверителност едностранно от време на време, както сметне за подходящо или необходимо, за да отговори на всяка промяна в някой от съответните закони или регулаторната среда, или на бизнес нуждите, или за да задоволи нуждите на нашите гости, имоти, стратегически маркетингови партньори и доставчици на услуги, или за да изпълни други цели. Актуализираните версии ще бъдат публикувани на нашия уебсайт и ще бъдат подпечатани с дата, така че винаги да сте наясно кога последно е била актуализирана Политиката за поверителност. Цялото съдържание на тази Политика за поверителност след това ще се тълкува съответно във връзка с такива изменени или актуализирани версии.

Целта на Асоциацията за базална дентална медицина е да разпространява точна информация за базалната имплантология. Цялата информация на уебсайта на Асоциацията за базална имплантология се предоставя само с образователна цел.
Това не представлява медицински съвет. Всеки пациент е различен и диагнозата на различни пациенти не може да бъде сравнявана.
За медицински съвет, моля, поискайте консултация с квалифициран стоматолог по базална имплантология.